Kontakt

SIGMAX d.o.o
Ul. Triše Kaclerovića 10
11000  Beograd
Srbija

PIB: 108778326
Matični broj:  21065625
Šifra delatnosti: 4791
Tekući račun: 165-7005632557-30

Tel: +381 64 641 21 60